STRONA GŁÓWNA
 oferty pracy
 Informacje o GCI
 cennik
 zakres działalności GCI
 pomoc bezrobotnym
 nowe oferty
 regulamin GCI
 Wieści gminne
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 mini galeria
 • regulamin GCI

  REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI  §1.

  Gminne Centrum Informacji (GCI) w
  Zajezierzu otwarte jest od poniedziałku do piątku

  w godzinach od 8.00 do 18:00.
  w soboty od godz. 8.00 do 18.00

  §2.

  Każda osoba korzystająca z
  Gminnego Centrum Informacji w Zajezierzu obowiązana jest zapoznać się z
  niniejszym Regulaminem.

  §3.

  Korzystając z GCI należy zachować spokój.

  §4.

  Dopuszcza się możliwość używania 1
  stanowiska komputerowego przez 1 użytkownika. - max. 1 godzinę w przypadku gdy są osoby oczekujące w kolejce na komputer.

  §5.

  Stanowisko komputerowe
  udostępniane będzie tylko podczas obecności i pod nadzorem pracowników.

  §6.

  Zabronione jest samodzielne
  instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania.

  §7.

  Przy korzystaniu z internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych
  i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

  §8.

  Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy oraz o nie zaśmiecanie pomieszczenia GCI.


  §9.

  Wszelkie dokumenty prywatne przechowywane na dysku komputerów GCI bez zgody pracowników GCI zostaną wykasowane.

  §10.

  Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.


  §11.

  Drukowanie i kserowanie przez osoby korzystające z usług GCI jakichkolwiek materiałów ze stron internetowych bądź innych materiałów możliwe jest tylko w przypadku materiałów związanych z poszukiwaniem pracy, a w szczególności; listów motywacyjnych, CV, ofert pracy oraz innych dokumentów aplikacyjnych i odbywa się tylko za wiedzą i przyzwoleniem pracownika GCI.

  §12.

  Każdy korzystający z GCI ma obowiązek odnotowania swojej obecności w GCI w "Książce użytkowników GCI" w taki sposób, że podaje: imię i nazwisko, adres, godzinę rozpoczęcia korzystania ze stanowiska komputerowego oraz
  godzinę zakończenia korzystania z komputera.

  § 13

  W sali komputerowej GCI obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków i picia jakichkolwiek napojów.


  NIEZASTOSOWANIE SIĘ DOKTÓREGOKOLWIEK PARAGRAFU REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKAZ KORZYSTANIA ZE SPRZETUGCI, A TAKŻE OBOWIĄZEK NAPRAWIENIAWYRZĄDZONEJ SZKODY.