STRONA GŁÓWNA
 oferty pracy
 Informacje o GCI
 cennik
 zakres działalności GCI
 pomoc bezrobotnym
 nowe oferty
 regulamin GCI
 Wieści gminne
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 mini galeria
 • zakres działalności GCI  Zakres działalności GCI  • prowadzenie tzw. "kawiarenki internetowej"
  • przepisywanie prac szkolnych, dokumentów. Pisanie życiorysów
  • usługi w zakresie drukowania, kopiowania dokumentów, skanowanie
  • wyszukiwanie informacji w internecie
  • usługi przesyłania faksów, poczty elektronicznej